Tempo dalam musik sangat memengaruhi keindahan dan harmoni dalam permainan musik. Tempo yang berantakan dapat mengganggu sinkronisasi musik, lagu, ataupun komposisi yang di mainkan.

Lantas apa sih sebenarnya tempo dalam musik? Berikut pengertian tempo beserta jenis dan tandanya untuk kamu tahu.

Apa Itu Tempo dalam Musik?

Tempo merupakan salah satu unsur dalam musik. Secara harfiah, tempo dalam bahasa Italia berarti waktu. Sementara pengertian tempo dalam musik adalah cepat atau lambatnya lagu ketika di mainkan.

Misalnya, lagu nasional Garuda Pancasila memiliki tempo yang lebih cepat daripada lagu Bagimu Negeri. Atau, lagu anak Ambilkan Bulan Bu memiliki tempo lebih lambat daripada lagu Naik Delman yang di nyanyikan dengan tempo cepat.

Ukuran dari sebuah tempo adalah beat per minute (BPM). Semakin tinggi BPM-nya, maka semakin intens dan cepat pula temponya.

Selain berfungsi sebagai ukuran kecepatan, tempo juga dapat memperkuat karakter sebuah lagu atau musik.

Umumnya, tempo cepat biasanya mencerminkan karakter lagu yang bersemangat dan riang gembira, sedangkan tempo lambat biasanya memberikan karakter khidmat atau sedih.

Metronome adalah alat untuk menentukan ketukan atau tempo pada musik. (Foto: iStockphoto/wernerimages)

Alat untuk menentukan tempo di sebut metronome. Metronome lazim di gunakan oleh musisi atau komposer sebagai patokan ketukan dalam memainkan musik.

Metronome menghasilkan bunyi tik-tok-tik-tok berulang yang menjadi acuan ketukan atau tempo musik. Sebagai contoh, kamu menyetel metronome dengan tempo 60 BPM, artinya terdapat 60 kali ketukan dalam satu menit.

Kemudian, jika tempo di naikkan menjadi 120 BPM, maka kamu memainkan musik dengan tempo dua kali lebih cepat dari sebelumnya karena terdapat 120 kali ketukan dalam satu menit.

Memainkan musik yang pas dengan tempo, tentu akan membantumu memainkan instrumen sesuai dengan angka BPM yang di kehendaki. Dengan begitu, nada akan jatuh di ketukan yang tepat-tidak terlalu cepat atau terlalu lambat.

Jenis dan Tanda Tempo

Secara umum, tempo di bagi ke dalam tiga jenis, yaitu tempo lambat, sedang, hingga cepat. Masing-masing jenis tempo ini di bagi lagi berdasarkan kecepatan jumlah ketukan per menitnya atau BPM.

Pada musik klasik, tanda tempo di sebutkan dengan istilah dalam bahasa Italia. Sementara pada musik yang lebih umum atau modern, tanda tempo di tunjukkan dengan angka BPM.

Berikut www.ngilngof.com memberikan jenis dan penanda dalam musik sesuai tingkatannya.

1. Tanda tempo lambat

 • Larghissimo: Sangat-sangat lambat (<20 BPM)
 • Grave/Solenne: Sangat lambat (20-40 BPM)
 • Largo: Lambat (40-60 BPM)
 • Larghetto: Lambat, sedikit lebih cepat dari Largo (60-66 BPM)
 • Adagio: Lambat dan tenang (66-76 BPM)
 • Adagietto: Agak lambat (70-80 BPM)
 • Andante moderato: Lebih lambat daripada Andante (92-98 BPM)

2. Tanda tempo sedang

 • Andante: Cenderung sedang, tidak terlalu lambat (76-108 BPM)
 • Andantino: Sedikit lebih cepat dari Andante (80-108 BPM)
 • Moderato: Sedang (108-120 BPM)
 • Allegro moderato: Cukup cepat, tapi kurang dari Allegro (112-124 BPM)

3. Tanda tempo cepat

 • Allegro: Cepat (120-156 BPM)
 • Vivace: Cepat, lincah, dan riang (156-176 BPM)
 • Presto: Sangat cepat (168-200 BPM)
 • Prestissimo: Sangat-sangat cepat, lebih cepat dari Presto (>200 BPM)

Dalam partitur, tempo selalu di tulis di atas paranada tepatnya di sebelah kiri atas, di bawah penulisan nada dasar lagu.

Tempo dapat di tulis dengan tanda itu sendiri, baik itu dalam angka; menggunakan istilah Italia seperti Andante, Moderato, Presto, dan lainnya; maupun di tulis dalam bahasa Indonesia, seperti lamban, sedang, cepat.

Nah, selain jenis tanda di atas, terdapat juga tanda perubahan yang mungkin akan kamu jumpai dalam sebuah lagu atau komposisi musik.

Dalam umum terjadi variasi atau perubahan tempo. Perubahan tempo ini juga di tunjukkan dengan tanda perubahan tempo, di antaranya sebagai berikut:

 • Accelerando (di tulis Accel.): percepatan tempo secara bertahap
 • Doppio movimento: dua kali lebih cepat
 • Stringendo: di percepat, ketat, mendesak
 • Ritardando (di tulis rit.): pelambatan tempo secara bertahap
 • Rallaentando (di tulis rall.): melambat
 • Calando: lebih lambat dan lebih lembut
 • A tempo (di tulis a.t.): kembali ke tempo semula

Demikian pengertian tempo beserta jenis-jenisnya untuk kamu pelajari.